01-01-2019 Innowacja pedagogiczna "Angielski w świecie przedszkolaka- nauka z elemantami metody CLIL”

21 luty

Informujemy, iż w naszym przedszkolu od roku szkolnego 2016/2017 realizowany jest program innowacji programowo – metodycznej „ Angielski w świecie przedszkolaka- nauka z elemantami metody CLIL” dla dzieci 5-6-letnich, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w latach 2017-2020. Autorami owej innowacji są: MGR  EWA KĄSEK: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z UPRAWNIENIAMI DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, mgr Katarzyna Wróbel: nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz MGR TERESA SUCHOROWSKA-WIECZOREK: DYREKTOR PRZEDSZKOLA.

Pomysł innowacji powstał  w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony rodziców, którzy chcą, aby dzieci rozpoczynały zapoznawanie z językiem obcym już  w przedszkolu. Dziecko we współczesnym świecie zmuszone jest do posługiwania się językiem obcym w stopniu komunikatywnym. Zważywszy, iż kształtowanie tej umiejętności jest procesem złożonym i wymaga długotrwałego przygotowania, koniecznym staje się stworzenie dzieciom warunków przyswajania języka w latach najmłodszych, kiedy ich możliwości poznawcze i naturalna potrzeba nauki są najsilniejsze. Ponadto, rozwijanie umiejętności lingwistycznych wiąże się również z szansą osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w tym przedmiocie. W poniższej  innowacji zgodnie z podstawowymi złożeniami nowej podstawy programowej, niektóre treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i plastycznej będą integrowane z nauką języka angielskiego.  Innowacja polegać będzie na przeplataniu  treści języka angielskiego w  zajęcia edukacji przedszkolnej. Z treści programowych będą wybrane zagadnienia z kręgów tematycznych, które się pokrywają w obu programach, więc można je realizować w tym czasie równocześnie. Założeniem jest łączenie języka angielskiego z treściami kształcenia edukacji przedszkolnej co jest dobrym sposobem na przyswajanie przez  dzieci obcego języka, jego kultury. To poprzez osłuchiwanie się z obco brzmiącymi słowami, poprzez zabawę, uczenie się na pamięć wierszyków, piosenek, zabaw i gier  dzieci w przyjazny sposób nabywają umiejętności posługiwania się obcym językiem. Aby osiągnąć zamierzony cel, zgodnie z tytułem innowacji, uczniowie mają możliwość obcowania i osłuchania się z językiem angielskim nie tylko na obowiązkowych zajęciach języka angielskiego, ale również na dodatkowych godzinach nauczycieli.  Dzieci uczą się przez to, co widzą, słyszą, smakują, czego dotykają i co robią.

Tematyka zajęć z elementami języka angielskiego jest ściśle związana z realizowanymi treściami wychowania przedszkolnego   np.: „Ja i moja rodzina”, „Moje ciało”, „Kolory”, „Zabawki”, „Ubrania”, „Zwierzęta”, „Potrawy i napoje”, „Mój piórnik”, „Pojazdy”, „Święta”, „ Emocje”. Wprowadzane słownictwo dotyczy rzeczy, z którymi dzieci się spotykają i które rozumieją, określeń osób z otaczającego środowiska i prostych zwrotów. Podczas wprowadzania i utrwalania nowych treści wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, zabawki, obrazki, plansze, książki, gry, pacynki, rekwizyty, materiały, kasety, płyty CD itp.

Program będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, zabawy i zajęć dodatkowych w wymiarze minimum 2 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia będą realizowane przez trzy lata w każdej kolejnej grupie 5-6 latków. Ze względu na specyfikę pracy, nauczyciel przedszkola może dowolnie zwiększać liczbę godzin  na realizację innowacji w zależności od realizowanych treści, stopnia zainteresowania dzieci i możliwości organizacyjnych. Decyzje związane z rozszerzeniem treści, podejmowane będą na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego oraz stopnia opanowania materiału podstawowego przez wychowanków.

 

                           Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski