2016_04_27 Szkoleniowa rada pedagogiczna - eksperymenty

Nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu uczestniczą w różnego typu formach dokształcania i rozwijania swoich kompetencji pedagogicznych (szkolenia, warsztaty i konferencje w ośrodkach doskonalenia zawodowego). Tym razem szkolenie odbyło się w naszym przedszkolu - panie nauczycielki pod okiem metodyków z SODMiDN eksperymentowały i dzieliły się wzajemnie swoimi pomysłami do zrealizowania w pracy z przedszkolakami.