2018-01-29 Zimowe czary-mary w gr. IV

„Czary-mary, czary -mary idzie zima przez świat cały.

Gdy paluszkiem zrobi ruch, z nieba leci śnieżny puch.”

W piątek 29.01.2019 r. "Tygryski" wzięły udział w zajęciach, których celem było uwrażliwianie dzieci na piękno poezji o tematyce zimowej a także rozbudzanie zainteresowań plastycznych.

Na początku przedszkolaki przystąpiły do rozwiązania krzyżówki, odgadując poszczególne zagadki odkryły hasło dzisiejszych zajęć. Dzieci wzorowo wykonały tez kolejne zadanie - z rozsypanki obrazkowej wybierały te, które kojarzą się z zimą.

W głównej części zajęć w skupieniu wysłuchały wiersz pt. „Zima”, na jego podstawie opisywały piękno i tajemniczość zimowego krajobrazu. Podsumowaniem zajęć była plastyczna twórczość dzieci.