2018-04-24 Co jest dobre, a co złe dla przyrody - zajęcia proekologiczne w gr. II

Celem zajęć było kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody - uwrażliwienie na jej piękno. Dzieci opisywały zjawiska przyrody oraz miejsca w których lubią przybywać, które ich zdaniem są piękne, m.in. wymieniły "szum morza, wschód słońca". Nauczyciel skierował uwagę dzieci na konieczność troski o przyrodę, która wyraża się w oszczędzaniu energii elektrycznej, wody i segregacji śmieci. Motylki dowiedziały się, że dobrze jest stosować opakowania wielokrotnego użytku, takie jak torby na zakupy zamiast foliowych reklamówek, które posłużyły im do wesołej zabawy "w wiatr". Dzieci z dużą uwagą obserwowały "Które przedmioty toną,a które unoszą się na powierzchni wody". Zauważyły, że są przedmioty cięższe i lżejsze.
Motylki poznały zasady segregacji śmieci. Z dużym zaangażowanie przystąpiły do podziału śmieci do odpowiednich pojemników.
Na zakończenie zajęć wykonały pracę plastyczną "Moje drzewo" posługując się farbami i korkiem.