2018-09 Zajęcia dotyczące ruchu drogowego w gr. III

Dzieci w gr. III nauczyły się piosenki o ruchu drogowym, utrwalały znajomość numerów alarmowych, wskazywały sytuacje, kiedy należy korzystać z tych numerów. Wykonując pracę plastyczną - "Sygnalizatory świetlne dla pieszych i kierowców", współdziałały w małych zespołach.