2018-09 Zajęcia dotyczące ruchu drogowego w gr. V

Wrzesień to szczególny czas dla dzieci i ich rodziców. Przedszkolaki przypominają sobie wówczas zasady dotyczące bezpiecznego zachowania w drodze do przedszkola. Podczas zajęć w gr. V dzieci poznały wybrane znaki drogowe, układały je z części oraz porównywały ich kształt. Kolorowały też znak informacyjny "Przejście dla pieszych".