2019-03-14 Edukacja regionalna w gr. IV

W grupie IV został utworzony Kącik regionalny.

14.03. 2019 r. odbyły się zajęcia podczas których dzieci nauczyły się śpiewać piosenkę ludową „Wisielak” i tańczyć taniec z regionu Wielkopolski „Walcerek”. Przy okazji omawiania słów piosenki nauczyciel wyjaśnił słowa, które w obecnie nie już występują w naszym języku lub zmieniło się ich znaczenie. W ten sposób dzieci poznały słowa związane z gwarą ludową.

Podczas zajęć rozmawialiśmy o zwyczajach, tradycjach ludowych. Dzieci zapoznały się ze strojem świętokrzyskim, oglądały przedmioty codziennego użytku, którymi posługiwano się, nauczyciel wskazywał na różnice warunków życia dawniej i dziś.

Podczas oglądania zgromadzonych przedmiotów w kąciku dzieci poznały znane miejsca naszego regionu: Chęciny, Dąb Bartek, Święty Krzyż, Łysica. Wysłuchały legendy o pielgrzymie zmierzającym na Święty Krzyż.