2019-03-21 Powitanie wiosny w gr. III i V

W tym roku "Sowy" i "Krasnoludki" postanowiły wspólnie odnaleźć wiosnę. Z tej okazji wychowawczynie grup III i V zorganizowały wiosenną zabawę w podchody. Przedszkolaki po usłyszeniu treści listu od Pani Wiosny wybrały się na poszukiwania - najpierw tropem wiosennych kwiatów: przebiśniegów i żonkili, a później zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kolejnych listach. W każdej odnalezionej kopercie czekał na dzieci list oraz zadania do wykonania, m.in. nauka rymowanki o Marzannie, ćwiczenia fizyczne, rozwiązywanie zagadek wiosennych oraz śpiewanie piosenek o przyrodzie. Największą niespodziankę dzieci miały podczas wskazywania 3 zwiastunów wiosny, bo akurat wtedy nad przedszkolem przeleciały... bociany. Po wykonaniu wszystkich zadań przedszkolaki z obydwu grup odnalazły Marzannę, którą przystroiły w wiosenne kolory i zabrały ją na spacer nad rzekę. Po powrocie do przedszkola czekały na dzieci wiosenne obrazki, które tym razem kolorowały dzieląc się pracą ze swoim kolegą lub koleżanką z pary.