2019-03 Wiosna na parapecie w gr. IV

W grupie Tygrysków został założony kącik „Wiosna na parapecie”. Jest on ważnym elementem dekoracyjnym i dydaktycznym w naszej sali, miejscem prowadzenia wielu doświadczeń i eksperymentów, dzięki którym dzieci zdobywają i wzbogacają swoją wiedzę na temat otaczającego świata. Dzięki kącikowi przyrody udaje się dzieciom pokazać walory estetyczne przyrody, rozwijać w nich umiejętności poznawcze oraz kształtować opiekuńczą postawę wobec różnych roślin, zwierząt i środowiska.