22.06.2020 Materiały dla grupy III

21 Czerwiec

 

 

Propozycje zabaw z rytmiki

"Kamienna gra"- zabawa  rytmiczna do fragmentu opery Carmen G.Bizeta 

Cel główny: Rozwijanie poczucia rytmu .

Opis w załączniku (Załącznik rytmika 10)

Nauczycielka prowadząca zajęcia rytmiczno-umuzykalniające mgr Dorota Pacek-Styś jest dostępna dla dzieci i rodziców w godzinach kontaktowych podanych w grupie I.