23.06.2020 MATERIAŁY DLA DZIECI Z GRUPY IV

Wychowawca mgr Barbara Kosakiewicz -jest dostępny dla dzieci i rodziców w następujących godzinach:

10.00 –10.15  - praca zdalna (kontakt telefoniczny, aplikacja Messenger)

11: 15 – 16.00 - praca opiekuńcza w przedszkolu

 

Temat dnia: Święto Taty

Cel główny:  -Wzmacnianie więzi rodzinnych

                       - Pielęgnowanie tradycji świętowania Dnia Ojca

 

1. Słuchanie piosenki pt. " Co powie tata" https://youtu.be/CxYLoa3Fgz8

2. Wiersz pt. "Życzenia dla taty" ( Załącznik nr 1)

3. Dyktando graficzne. ( Załącznik nr 2)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci - Kółko plastyczne 

Cel główny: Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dziecka.

- "Laurka dla Taty" (stworzenie pracy dowolną techniką plastyczną, ozdabianie różnorodnymi elementami dekoracyjnymi)

Przykładowa inspiracja: https://youtu.be/rMfi-9QZ_CA

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:

( propozycja zajęć dla dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone przez Iwonę Puchałę)

 

Temat: "Takie same sylaby"

 

Cel: Kształtowanie koncentracji uwagi.
1. Karty pracy - Koncentracja uwagi - Karta nr5 część B (załącznik - zajęcia rewalidacja)
2. Znajdż taki sam układ sylab w liniach poziomych.
3. Pokoloruj kwadraty z tymi  literami.