Bal karnawałowy

Drodzy Rodzice! Bal karnawałowy dla dzieci z naszego przedszkola odbędzie się dnia 9 lutego 2016 roku (we wtorek). Tego dnia dzieci przychodzą rano do przedszkola, gdzie od godz. 8:00 będą wykonywane zdjęcia, zaś o godz.10:00 wraz z nauczycielkami przejdą na zabawę do Ośrodka Kultury "Białogon" (tzw. Harcówki). Zachęcamy, by dzieci były przebrane w stroje karnawałowe. Niech ten dzień będzie dla nich wyjątkowo radosny.

Informujemy także, że nie przewidujemy udziału rodziców w zabawie - rodzice będą reprezentowani przez Radę Rodziców (tzw. trójki grupowe).