Grupa IV- Mali odkrywcy

 

Godziny pracy oddziału: 8:00 - 14:00.

Grupa IV w bieżącym roku szkolnym została podzielona na 2 podgrupy: IV a oraz IV b.

Wychowawczynią grupy IV a jest pani Beata Przybylska, zaś grupy IV b - pani Katarzyna Kuchta.

" Mali odkrywcy " to grupa 5-6-latków. Uczęszcza do niej 32 dzieci, wśród których jest 16 dziewczynek i 16 chłopców. Sześcioro z nich to 5-latki, a pozostała część grupy to  6-latki, które przez cały rok będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne  i ciekawe otaczjącego ich świata, aktywnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych oraz zajęciach religii, zajęciach rytmiczno - umuzykalniających . W czasie spędzanym  w przedszkolu będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać aktywność językową.  w trakcie zajęć z języka angielskiego. Dzieci uwielbiają zajęcia muzyczno - ruchowe, aktywność fizyczną oraz zabawy na placu przedszkolnym. Dzieci są bardzo kreatywne podczas wykonywania prac plastycznych, są koleżeńskie i zawsze służą sobie pomocą. Grupa IV świetnie radzi sobi z nauką języka angielskiego, która sprawia im wielką przyjemność. Efektywność z jaką nasze przedszkolaki przyswajaja język angielski, zachęciła do stworzenia dodatkowych zajęć językowych, pozwalajacych na zwiększenie poziomu nauki języka angielskiego w tej grupie. 


 Grupa IV a

 Grupa IV b