Grupy

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczęszczają do następujących grup przedszkolnych:

Grupa I - Kotki

Grupa II - Motylki

Grupa III - Jeżyki

Grupa IV - Słoneczka 

Grupa V - Pszczółki