Konkurs plastyczny "Polska - moja Ojczyzna"

11 Kwiecień

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. "Polska - moja Ojczyzna"

CELE KONKURSU:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych
- kształtowanie postaw patriotycznych
- integracja dzieci grup przedszkolnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodną z tematyką konkursu (technika prac dowolna, format A-4).
2. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka.
3. Prace należy złożyć do organizatora konkursu do dnia 04.05.2018 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 11.05.2018 r. o godz. 10:30 w sali gr. III.
5. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę oraz pamiątkowy dyplom.

Organizatorzy:
Barbara Kosakiewicz, Katarzyna Bogucka-Pięta, Anna Iwan (wychowawczynie grup IIIa i IIIb)