NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

23 Maj

 

 

Nabór uzupełniający do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

03.06.2019r. – 07.06.2019r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki

14.06.2019r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

14.06.2019r. – 24.06.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

26.06.2019r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2017, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2017 do 28 lutego 2017r.)

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:

- Przedszkole Samorządowe nr 5

- Przedszkole Samorządowe nr 6

- Przedszkole Samorządowe nr 9

- Przedszkole Samorządowe nr 14

- Przedszkole Samorządowe nr 16

- Przedszkole Samorządowe nr 19

- Przedszkole Samorządowe nr 21

- Przedszkole Samorządowe nr 22

- Przedszkole Samorządowe nr 23

- Przedszkole Samorządowe nr 25

- Przedszkole Samorządowe nr 29

- Przedszkole Samorządowe nr 33

- Przedszkole Samorządowe nr 42

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 2

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 5

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 8

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 9

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 13

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 15

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 18

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 22

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 23

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 24

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 28

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 31

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 33

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 34

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie do dzieci 5 i 6 - letnie.

 

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać  we wszystkich wybranych placówkach.