NASZE PROJEKTY, PROGRAMYPoniżej zamieszczamy informacje, loga projektów edukacyjnych, które placówka realizuje z dziećmi w roku szkolnym 2021/22

 

Projekt edukacyjny " Serdeczna karteczka " - projekt edukacyjny w którym dzieci wykonują karteczki okolicznościowe do wybranych przedstawicieli różnych służb publicznych oraz kształtuje postawy społeczne, życzliwości w stosunku do drugiego człowieka.

Serdeczna Karteczka - Home | Facebook

 

Projekt edukacyjny " Matematyka w zabawie ukryta " - celem projektu matematyczno-konstrukcyjnego jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, logicznego myślenia, a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela.

 

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny " Emocja " - celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym,  rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie, we własne możliwości. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

 

 

Projekt edukacyjny " Zdrowo jem, więcej wiem "- głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

 

 

11. edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” - ŁaskOnline.pl - Codzienna  Gazeta Internetowa

Projekt edukacyjny " Z darami natury świat nie jest ponury" - głównym celem projektu ekologiczno- plastycznego jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie - Posts |  Facebook

 

Akcja " BohaterOn- włącz historię" - to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

 

 

Projekt edukacyjny " Przybij piątkę ze sztuką" - wprowadzenie dzieci w świat sztuki, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, pobudzanie kreatywności plastycznej.

 

Program profilaktyczny "Na straży bezpieczeństwa" na rok szkolny 2021/2022 organizowany prze Straż Miejską w Kielcach

Straż Miejska w Kielcach | Aktualności