OFERTA UBEZPIECZENIA DLA DZIECI !!!

W roku szkolnym 2021-2022 została wybrana oferta Firmy Inter Risk z okresem ochrony 01.09.2021-31.08.2022

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia:

Polisa EDU-A/P100509 Suma ubezpieczenia 22 000zł składka 40zł (220zł za 1% uszczerbku
Polisa EDU-A/P100510 Suma ubezpieczenia 50 000zł składka 100zł (500zł za 1% uszczerbku)

Wszystkie warianty zawierają między innymi wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu,  pobyt w szpitalu w wyniku NNW lub choroby (w tym COVID-19) , zwrot kosztów leczenia po NW, rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu.

Ubezpieczenie chroni 7 dni w tygodniu 24h/dobę

Wpłat mogą Państwo dokonywać do 30.09.2021 roku  przelewem na poniższy numer konta lub w siedzibach Firmy LuCasco:

numer konta LuCasco:  18 1050 1416 1000 0097 4351 4458

W przypadku płatności on-line w tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka

Adresy oddziałów:

1. Kielce ul. Panoramiczna 5/26
2. Chęciny ul. Szkolna 6

Przystępując do ubezpieczenia wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez InterRisk TU S.A. Pełna treść klauzul w załączeniu.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje Pani Agnieszka Jesiołowska tel: 604-406-969

e-mail: agnieszka.jesiolowska@lucasco.pl