Opłaty

Przypominamy, że termin opłaty za przedszkole upływa 15 dnia każdego miesiąca. Bardzo serdecznie prosimy przestrzegać tego terminu.