PODZIĘKOWANIE

 

                                 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach

Gif kwiat clipartserdecznie dziękuje

 

Panu Maciejowi Burszteinowi

 

Członkowi Zarządu "FORMASTER" GROUP

 

za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej - PRZYŁBIC

 

dla pracowników naszej placówki, jak także dla pracowników

 

Przedszkola Samorządowego nr 14 i 30.

 

 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach

 

Teresa Suchorowska - Wieczorek