Podziękowanie Rodzicom!!!

Otwórz zdjęcie

 Serdecznie dziękujemy Dzieciom i ich Rodzicom za wyrażenie chęci wzięcia udziału w akcji zbierania nakrętek na rzecz Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei".

Takie działania to przykład niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i możliwości dawania dobrego przykładu dla młodego pokolenia. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Naszą akcję.

Zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek. Kolejna zbiórka już wkrótce!!!

Otwórz zdjęcie