Program antytytoniowy " Czyste powietrze wokół nas".

25 Październik

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu będziemy realizować kolejny projekt tym razem program przedszkolnej edukacji antytytoniowej " Czyste powietrze wokół nas".  Program ten stanowi pierwsze ogniwo w cyklu profilaktycznych programów antytytoniowych dla przedszkolaków w wieku 5-6-lat. To pierwszy etap w edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców będą prowadzić  wychowawcy grup wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu. 

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Myślimy,  iż program ten będzie cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci jak i ich rodziców.