Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola:

 

1) Katarzyna Brzoza - przewodnicząca

2) Katarzyna Krężołek - zastępca 

3) Ewa Pocheć- skarbnik

4) Katarzyna Kabała- protokolant