Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola w roku szkolnym 2019/2020:

Skład:

1)  ..pan.....Grzegorz Kabała...- przewodniczący

2)  ..pani.......Edyta Sikora...- zastępca 

3) ..pani.......Ewa Pocheć...- skarbnik

4) ..pani.......Aleksandra Cędrowska...- protokolant

5) ..pani.......Katarzyna Jakubiuk...-członek rady