Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola:

 

1) Michał Bogusławski - przewodniczący

2) Katarzyna Brzoza - zastępca przewodniczącego

3) Ewa Pocheć- skarbnik

4) Grzegorz Trapcia - protokolant