Rada Rodziców

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:

 

1)  Pani  Dorota Kaźmierczyk-Wincewicz - przewodnicząca

2) Pani Paulina Scendo - wicprzewodnicząca

3) Pani Paulina Hajduk skarbnik

4) Pani Magdalena Sidło - sekretarz