Rada Rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania: rada rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

 

1)  Pan Daniel Karpeta - przewodniczący

2) Pani Katarzyna Kochanowska-Olszewska - zastępca 

3) Pani Sylwia Spurek - skarbnik

4) Pani Agnieszka Ròżańska-Simonowicz - protokolant

 Członkowie Rady:                         

1. Ewelina Kania                                 

2. Agnieszka Kołbus                          

3. Katarzyna Jakubiuk