Rada Rodziców

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców przedszkola w roku szkolnym 2021/2022:

 

1)  Pani  Dorota Kaźmierczyk-Wincewicz - przewodnicząca

2) Pani Paulina Scendo - wicprzewodnicząca

3) Pani Paulina Hajduk - wiceprzewodnicząca

4) Pani Katarzyna Olszewska  - skarbnik

5) Pani  Karolina Stankiewicz - sekretarz