Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:15    Schodzenie się dzieci do przedszkola

                            Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

                            Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję                              wzrokową i słuchową, grafomotorykę)

                            Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

                            Zabawy ruchowe

 

8:15 - 9:15     Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania

 

8:30 - 9:30     Śniadanie

 

9:00 - 11:15    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą                                                                                   (prowadzone w oparciu o podstawę programową)

                                Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali zajęć

 

11:15 - 12:00  Przygotowanie do obiadu

 

11:30 - 12:30  Obiad

 

12:00 - 13:30  Leżakowanie - grupa I

 

12:00 - 13:20  Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne.

                                  Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

                                  Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki

 

13:15 - 13:30   Przygotowanie do podwieczorku

 

13:20 - 14:00   Podwieczorek

 

13:40 - 16:30   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb                                            (praca wyrównawcza ukierunkowana na wyrównywanie braków                                                                        w wiadomościach i umiejętnościach dzieci, rozwijanie uzdolnień)

                                Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci