Ramowy rozkład dnia

Znalezione obrazy dla zapytania: ramowy rozkład dnia

 

6:30 - 8:15    Schodzenie się dzieci do przedszkola

                         Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

                         Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

                        Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.   

 

8:15 - 9:15     Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

 

8:30 - 9:30     Śniadanie.

 

9:00 - 11:15    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą   (prowadzone w oparciu o podstawę programową).

                          Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali zajęć.

 

11:15 - 12:00  Przygotowanie do obiadu.

 

11:30 - 12:30  Obiad.

 

12:00 - 13:30  Leżakowanie - grupa I.

 

12:00 - 13:20  Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne.

                          Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

                          Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki.

 

13:15 - 13:30   Przygotowanie do podwieczorku.

 

13:20 - 14:00   Podwieczorek.

 

13:40 - 16:30   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb  (praca wyrównawcza ukierunkowana na wyrównywanie braków w

                            wiadomościach i umiejętnościach dzieci, rozwijanie uzdolnień). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.