Rekrutacja na 2016/2017

Rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.

W pierwszym etapie (trwającym od 9.03.2016 do 15.03.2016, godz.15:00) rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola będą składać deklaracje stanowiące potwierdzenie woli o dalszym korzystaniu w przyszłym roku szkolnym z tej samej placówki. UWAGA: Deklarację do wypełnienia będzie można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej - http://ps23.kielce.eu/content/wzory-dokument%C3%B3w-0

Drugi etap (od 15.03.2016 do 31.03.2016, godz.15:00) to składanie podań przez rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola. UWAGA:  Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://kielce.przedszkola.vnabor.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 16.03.2016r. ) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

Pełna treść komunikatu wydanego przez Urząd Miasta Kielce dostępna jest w zamieszczonym poniżej dokumencie tekstowym.