UWAGA REKRUTACJA - Listy zakwalifikowanych!!!

DRODZY RODZICE !!!

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/23 będą zawieszone na tablicy informacyjnej w naszym przedszkolu.

WAŻNE !!!

Rodzice w dniach od 11.04.22r. - 20.04.22r. do godziny 15.00 mają obowiązek potwierdzić WOLĘ PRZYJĘCIA do przedszkola, składając pisemny podpis bądź potwierdzić wolę w systemie elektronicznym naboru.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola- 21.04.2022r.