WAŻNE - Nabór do przedszkola - nowe terminy !!!

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

Nabór do przedszkoli

 

W ramach obowiązującego harmonogramu rodzice od 13.05.2020 r. do 21.05.2020r. będą mieli czas na złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
 

Wywieszenie list zakwalifikowanych odbędzie się 8.06.2020 r. do godz. 15:00.
 

Potwierdzenie przez rodziców nowo przyjętych dzieci woli korzystania z usług przedszkola odbywać się będzie w terminie od 8.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli nastąpi 18.06.2020 r. do godz. 12:00.

 

Nabór uzupełniający 
 

Przyjmowanie podań w naborze uzupełniającym zaplanowano na okres od 1.07.2020 r. do 7.07.2020 r. do godz. 15:00.

Listy zakwalifikowanych wywieszone zostaną 14.07.2020 r. do godz. 15:00.

W czasie od 17.07.2020 r. do godz. 15:00 rodzice nowo przyjętych dzieci będą musieli potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się 20.07.2020 r. do godz. 12:00.

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce przypomina, aby rodzice przed udaniem się do placówek kontaktowali się z nimi telefonicznie, w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku, co pomoże uniknąć oczekiwania wnioskodawców w kolejce.