Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się wzory dokumentów obowiązujących w przedszkolu. Dokumenty te można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub wydrukować z niniejszej strony i wypełnione złożyć w sekretariacie.