Zajęcia koła językowo-kulturowego „JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” w gr. I

Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych staje się coraz bardziej popularne. Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Poprzez zajęcia koła językowo- kulturowego dzieci w sposób aktywny, a więc ciekawy, „zanurzać się” będą w świecie języka włoskiego oraz kultury Włoch. Nauka języka obcego odbywa się przede wszystkim  przez zabawę, ponieważ jest ona podstawową formą aktywności dziecka.

Podczas zajęć koła dzieci poprzez ciekawe zajęcia- uczą się języka włoskiego. Poznają słownictwo w języku włoskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami oraz zwyczaje, tradycje i charakterystyczne dla tego kraju potrawy kulinarne.

Tematyka zajęć z elementami języka włoskiego jest ściśle związana z realizowanymi treściami wychowania przedszkolnego np.: „zwroty grzecznościowe, ja i moja rodzina, moje ciało, kolory, ubrania, pojazdy, zwierzęta, potrawy, owoce i warzywa, święta- tradycje.’’

Na zajęciach dzieci będą poznawać podstawowe słówka związane z tematem np. owoce (Frutta):

  • la Pera

  • la Mela

  • l’Arancia

  • la Fragola

  • il Limone

  • la Banana

W ramach programu koła realizowane będą również zagadnienia dotyczące kultury Włoch mające na celu uwrażliwienie dzieci na odmienność kultury innych ludzi oraz wdrażanie do jej poszanowania. W tym cyklu znajdą się zajęcia dotyczące np. Wenecji, na których dzieci:

  • poznają codzienne życie w Wenecji

  • dowiedzą się dlaczego Wenecja nazywana jest miastem na wodzie

  • zapoznają się z pracą gondoliera i wyruszą w podróż po Wenecji

  • dowiedzą się, dlaczego Wenecja jest miastem zakochanych

Zajęcia prowadzone będą w grupie I „Pszczółki” przez mgr Aleksandrę Kusę.