Relacja z obchodów Dnia Przedszkolaka

20 Wrzesień

Z racji ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka delegacja starszaków wraz z Panią Dyrektor oraz Panią Beatą Przybylską wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem Kielc oraz Przewodniczącym Rady Miasta. W sali posiedzeń Rady Miasta przedszkolaki z kieleckich przedszkoli zaprezentowały wykonane przez siebie plakaty przedstawiające atrakcyjne miejsca w okolicy, z nadzieją, że takich miejsc będzie coraz więcej i będą one stale...

Akcja pod hasłem " Dbaj o energię - zbieraj baterie".

15 Wrzesień

Znalezione obrazy dla zapytania straz miejska kielce

 

Informujemy, iż nasze przedszkole przyłączyło się do akcji promującej zbiórke zużytych  baterii w ramach współpracy ze Strażą Miejską w Kielcach oraz Firmą MB Recycling. Cała akcja pod hasłem: " Dbaj o energię zbieraj baterie" będzie trwała cały rok szkolny 2017/2018 i skończy się z dniem 20 maja 2018 roku. Nasze przedszkolaki wiedzą...

Projekt " Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina"

11 Wrzesień

Akcja XXII Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 

Bezpłatna akcja- "ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

Pra­wi­dło­we ży­wie­nie dzie­ci to prio­ry­tet na­...

Tagi: 

Strony