01-01-2019 Innowacja pedagogiczna "Angielski w świecie przedszkolaka- nauka z elemantami metody CLIL”

21 luty

Informujemy, iż w naszym przedszkolu od roku szkolnego 2016/2017 realizowany jest program innowacji programowo – metodycznej „ Angielski w świecie przedszkolaka- nauka z elemantami metody CLIL” dla dzieci 5-6-letnich, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w latach 2017-2020. Autorami owej innowacji są: MGR  EWA KĄSEK: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z UPRAWNIENIAMI DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, mgr Katarzyna Wróbel: nauczyciel zintegrowanej...

Strony